دوشنبه 25 تیر 1403

بیمه چرا


فهرست جلسات آموزشی هزار قدم تا موفقیت(دوره مقدماتی)

برای دیدن صفحات مربوطه روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

  دوره مقدماتی-جلسه اول - مفاهیم بازارهای مالی

دوره مقدماتی- جلسه دوم- انواع بازارهای مالی

دوره مقدماتی -جلسه سوم- بازار آزاد

دوره مقدماتی- جلسه چهارم - بورس چیست؟

دوره مقدماتی - جلسه پنجم - صرافی چیست؟

دوره مقدماتی- جلسه ششم- نرخ تبدیل در صرافی ها

دوره مقدماتی - جلسه هفتم - صندوق‌های سرمایه گذاری چیست؟

دوره مقدماتی- جلسه هشتم- بازار مبادلات ارزهای خارجی (فارکس) چیست؟

دوره مقدماتی- جلسه نهم- یورودلار

دوره مقدماتی - جلسه دهم- اطلاعات بنیادی در بازار‌های مالی

دوره مقدماتی - جلسه یازدهم - شاخص میانگین صنعتی داوجونز

دوره مقدماتی- جلسه دوازدهم- بازار مبادلات قراردادهای آتی

دوره مقدماتی- جلسه سیزدهم- تحلیل مالی

دوره مقدماتی- جلسه چهاردهم- مشاور مالی

دوره مقدماتی- جلسه پانزدهم- ابزار مالی

دوره مقدماتی- جلسه شانزدهم- قراردادهای آتی

دوره مقدماتی - جلسه هفدهم - خرید با مارجین

دوره مقدماتی - جلسه هجدهم - قرارداد اختیار معامله

دوره مقدماتی- جلسه نوزدهم -قرارداد اختیار معامله دیجیتالی

دوره مقدماتی - جلسه  بیستم-قرارداد اختیار معامله طلا

دوره مقدماتی- جلسه بیست و یکم- اصطلاح Call

دوره مقدماتی - جلسه بیست و دوم- اوراق قرضه چیست؟

دوره مقدماتی- جلسه بیست و سوم- پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش

دوره مقدماتی - جلسه بیست و چهارم - مدیریت دارایی چیست؟

دوره مقدماتی - جلسه بیست و پنجم-همبستگی در بورس و سایر بازارهای مالی

دوره مقدماتی - جلسه بیست و ششم- قیمت سر به سر در بازارهای مالی

دوره مقدماتی- جلسه بیست و هفتم- تقاضا در بازارهای مالی به چه معناست

دوره مقدماتی- جلسه بیست و هشتم - دستور روزانه در معامله‌گری

دوره مقدماتی - جلسه بیست و نهم - معامله گر روزانه در بازارهای مالی

دوره مقدماتی - جلسه سی ام- پذیرش ریسک سرمایه گذاری

دوره مقدماتی- جلسه سی و یکم-سود یا زیان اقتصادی

دوره مقدماتی- جلسه سی و دوم- چرخه اقتصادی

دوره مقدماتی- جلسه سی و سوم- فرضیه بازارهای کارا

دوره مقدماتی- جلسه سی و چهارم- پوشش ریسک

دوره مقدماتی- جلسه سی و پنجم-معامله گر ارشد

دوره مقدماتی- جلسه سی و ششم- معامله گری شبکه ای

دوره مقدماتی- جلسه سی وهفتم- محرک های‌ اقتصادی

دوره مقدماتی - جلسه سی و هشتم- دانشکده کسب و کار هاروارد